Een veilige leeromgeving

Omdat er veel aandacht wordt geschonken aan normen en waarden (zowel tussen ouders en school als in de klas), staat de Wegwijzer bekend als een veilige school waar we met respect voor elkaar omgaan. Natuurlijk wordt er op de Wegwijzer zoals op elke school wel eens gepest, hoe graag we dit ook zouden willen voorkomen. Maar wanneer pestgevallen zich voordoen gaan we hier altijd over in gesprek met elkaar. Wij vinden het belangrijk dat niet alleen het pesten daardoor stopt, maar ook dat de kinderen op deze manier ook leren praten over dit soort zaken. Ook wordt dit op de Wegwijzer waar mogelijk verwerkt in de les en/of opdrachten. De Wegwijzer werkt op dit gebied met het antipest- programma KiVa. Daarnaast wordt er tijdens de 10 minuten gesprekken niet alleen gesproken over de voortgang van het kind in de klas, maar ook over mogelijke aandachtpunten op het gebied van houding en gedrag. Samen met de ouders zorgt de Wegwijzer voor een schone en veilige omgeving van de school, bijvoorbeeld door afspraken te maken over regels op het schoolplein. Door dit alles staat de Wegwijzer bekend als een gemoedelijke school waar ieder kind zichzelf kan zijn en waarvan de kinderen zelf aangeven zich veilig en op hun gemak te voelen. Hier zijn we als school ook erg trots op, omdat dit de belangrijkste voorwaarde is om de kinderen zich optimaal te laten ontwikkelen.

De Wegwijzer
Essenlaan 1
3442 JE Woerden 
0348-414150   
E-mail: