Samen leren leven

Goed onderwijs, sociaal-emotionele ontwikkeling en maatschappelijk betrokkenheid gaan hand in hand. Daarom besteden wij naast het geven van hoogwaardig en toekomstgericht onderwijs, ook veel aandacht aan een respectvolle omgang met elkaar en een open en kritische houding ten opzichte van de samenleving.

Vanuit onze katholieke inslag is iedereen welkom op de Wegwijzer en respecteren wij ieders opvatting. Respect voor elkaar hebben betekent, dat je rekening houdt met elkaar. Onze kinderen moeten respect op kunnen brengen voor waarden en normen van anderen. Het is daarom vanzelfsprekend dat zij tolerant en met respect moeten omgaan met alle mensen, ongeacht of ze nu een andere huidskleur hebben, een ander geloof of culturele achtergrond, mening of een beperking. Wij maken hen bewust van hun eigen sociale omgeving. Wij brengen de kinderen in contact met die omgeving in al haar diversiteit.

Tevens willen wij hen een positieve, maar ook kritische houding bijbrengen ten opzichte van zichzelf, anderen en de samenleving. Ze leren zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te leven. Wij nemen hen buitengewoon serieus. Zij kunnen met ideeën of suggesties voor veranderingen altijd bij hun eigen leerkracht , de directie en natuurlijk ook bij de leerlingenraad terecht.

Wij vinden het belangrijk om samen te werken en samen te spelen, weerbaar te zijn en een grote mate van zelfredzaamheid te hebben.
Ons onderwijs is niet alleen een voorbereiding op deelname aan de samenleving, het is zélf een belangrijke vorm van samenleven. Wij maken onze leerlingen daarvan bewust.

De school vormt een afspiegeling van de Nederlandse samenleving. Wij staan altijd open om onze koers, die we samen varen, bij te stellen of te veranderen. Immers, een open relatie bevordert elke samenwerking. Wij nemen dan ook alle tijd om met ouders/verzorgers in gesprek te gaan en te blijven.

 

De Wegwijzer
Essenlaan 1
3442 JE Woerden 
0348-414150   
E-mail: