KiVa school

De Wegwijzer wil een school zijn waar een positieve sfeer heerst,  waar de leerlingen zich prettig voelen en waar de leraren met plezier werken. We vinden het belangrijk om als school te werken aan de positieve groepsvorming, maar ook om het voorkomen van pesten onder ogen te zien en het effectief aan te pakken. Daarom zijn wij in het schooljaar 2015-2016 gestart met het anti- pestprogramma KiVa. KiVa is een succesvol program­ma uit Finland en is ook in Ne­derland ingevoerd. De uitgangspunten van dit programma zijn ook van toepassing op digitaal pesten. KiVa is gebruiksvriendelijk, vernieu­wend en als een van de beste anti­-pestprogramma’s getest. Het biedt  een aantrekkelijk en gevarieerd programma om te werken aan positieve groepsvorming. 

Wij realiseren ons dat alleen het gebruik van een bewezen effectief anti- pestprogramma niet zaligmakend is. Het effectief aanpakken van pesten vereist de juiste combinatie van een effectieve methode, een goede en professionele toepassing door betrokken onderwijspersoneel, een goede samenwerking tussen school en ouders en de breed gedragen norm dat pesten onacceptabel is.

We zijn er niet allemaal verantwoordelijk voor dat er wordt gepest, maar we zijn er wel allemaal verantwoordelijk voor dat het stopt.

Een uitgebreide beschrijving van het KiVa-programma vindt u in bijlage 1 van onze schoolgids deel 1.
Voor extra ouder-informatie: www.kivaschool.nl

 

 

De Wegwijzer
Essenlaan 1
3442 JE Woerden 
0348-414150   
E-mail: