Ouderbetrokkenheid

Kinderen die we voorbereiden voor de maatschappij van morgen hebben recht op modern onderwijs. Modern onderwijs op de Wegwijzer wil zeggen dat we in allerlei opzichten eigentijds zijn: in leermiddelen, in didactiek, in vakbekwaamheid van de leraren maar zeker ook in de samenwerking met de ouders van de kinderen!
Vaak wordt ouderbetrokkenheid alleen vertaald als het helpen op school.
Natuurlijk willen wij als school graag een beroep op ouders kunnen doen als het gaat om praktische zaken.  Maar ouderbetrokkenheid is veel meer: het is ook de belangstelling die ouders tonen voor de belevenissen van een kind op school. Het is fijn als ouders op de hoogte zijn van het huiswerk van hun kind. Ook het  informeren naar de activiteiten op school en hoe het kind de schooldag beleefd heeft en het ondersteunen van uw kind bij het huiswerk is een belangrijke vorm van ouderbetrokkenheid. Een goede samenwerking tussen ouders en de school komt de ontwikkeling van de kinderen ten goede.
Als school zijn we daar natuurlijk altijd al mee bezig; indrukgesprekken, rapportgesprekken oudergesprekken, kijkochtenden, thema-avond (en) , groepsmail naar ouders, MR, OV, etc.  We blijven daar op een actieve manier mee door gaan, om zo de ouderbetrokkenheid te vergroten!

 

 

 

 

 

 

De Wegwijzer
Essenlaan 1
3442 JE Woerden 
0348-414150   
E-mail: